default-logo

Uprava:

Džemal Zahirović, direktor

Edin Omerović, pomoćnik direktora

Nastavno osoblje:

Elvira Biščić, profesor razredne nastave

Meliha Halilović, magistar razredne nastave

Meliha Halilović, magistar razredne nastave

Indira Imamović, profesor razredne nastave

Indira Imamović, profesor razredne nastave

Almira Imamović, profesor razredne nastave

Almira Imamović, profesor razredne nastave

Arsela Avdagić Mujkić profesor razredne nastave

Arsela Avdagić Mujkić, profesor razredne nastave

Jasminka Hasičević, profesor razredne nastave

Jasminka Hasičević, profesor razredne nastave

Suad Avdić, profesor razredne nastave

Suad Avdić, profesor razredne nastave

Emina Junuzović, profesor razredne nastave

Emina Junuzović, profesor razredne nastave

Edina Smajlović, profesor razredne nastave

Edina Smajlović, profesor razredne nastave

Nihada Vršajević, profesor razredne nastave

Nihada Vršajević, profesor razredne nastave

Mersiha A. Mujkić, profesor razredne nastave

Mersiha A. Mujkić, profesor razredne nastave

Edina Tufekčić, profesor razredne nastave

Edina Tufekčić, profesor razredne nastave

Albina Sumbić, nastavnica Bosanskog jezika i književnosti

Albina Sumbić, nastavnica Bosanskog jezika i književnosti

Mubera Đuvić, nastavnica Bosanskog jezika i književnosti

Mubera Đuvić, nastavnica Bosanskog jezika i književnosti

Amira Dautović, nastavnica Njemačkog jezika

Amira Dautović, nastavnica Njemačkog jezika

Samir Džananović, nastavnik Matematike

Samir Džananović, nastavnik Matematike

Almira Jahić, nastavnica Matematike

Almira Jahić, nastavnica Matematike

Anela Hamidović, nastavnica Biologije

Anela Hamidović, nastavnica Biologije

Mujo Mulahusejnović, nastavnik Historije i Geografije

Mujo Mulahusejnović, nastavnik Historije i Geografije

Jasmina Brkić, nastavnica Muzičke kulture

Jasmina Brkić, nastavnica Muzičke kulture

Seada Hodžić, nastavnica Informatike

Seada Hodžić, nastavnica Informatike

Dinka Osmanhodžić, nastavnica Tehničke kulture

Dinka Osmanhodžić, nastavnica Tehničke kulture

Mr. sc. Amela Čamdžić, defektolog

Mr. sc. Amela Čamdžić, defektolog