default-logo
13
MAR
2020

Obavijest za učenike i roditelje o smjernicama za online rad

Posted By :
Comments : 0

U petak, 13.3. u našoj školi održano je Nastavničko vijeće na kojem je razgovarano o aktuelnoj situaciji vezano za prevenciju širenja koronavirusa. Direktor škole Miralem Mejremić upoznao je i prenio upute i smjernice Ministarstva obrazovanja i nauke TK nastavnicima i pomoćnom osoblju u kriznoj situaciji. Škola će elektronski putem, koristeći se raspoloživim elektronskim platformama učenicima dati odgovarajuće smjernice za uvježbavanje zadataka, ponavljanje ranije pređenog gradiva, obavezu čitanja lektirnih naslova i sl. Period obustave nastave je prilika da učenici završnih razreda uvježbavaju zadatke iz kataloga za eksternu maturu, za kvalitetniju pripremu učenika za takmičenja učenika i sl. Isto tako, nastavnici će online, koliko je to moguće raditi i na pripremi učenika za predstojeća takmičenja.

Učenicima je preporučeno da period obustave nastave iskoriste za uvježbavanje zadataka, ponavljanje pređenog gradiva, čitanje lektirnih naslova i da elektronskim putem komuniciraju sa nastavnicima i svojim vršnjacima kako bi se što bolje pripremili za nadolazeća nastavna gradiva.

Zadužuju se stručni saradnici u školi da svakodnevno prate realizaciju online rada, sačinjavaju odgovarajuće izvještaje stručnim organima i da daju odgovarajuću stručnu podršku nastavnicima.

Pomoćno osoblje radi provjetravanje i dezinfekciju prostorija.

About the Author

Leave a Reply

*

captcha *