default-logo

O našoj školi

Početkom septembra 1886. godine u Gračanici otvorena redovna državna osnovna škola koja je radila prema posebnom Nastavnom planu i programu za osnovne škole u Bosni i Hercegovini. Sa ovom školom nije počeo samo period uvođenja osnovnog školstva na ovom području, već modernog školstva uopšte.

Iz nje se granalo školstvo na većem dijelu današnje gračaničke opštine, a Osnovna škola „Hasan Kikić“ je njen izravan nasljednik.

Osnivač Javne ustanove Osnovne škole „Hasan Kikić“ Gračanica  je Skupština  Tuzlanskog kantona. Upisana je u Sudski registar kod Kantonalnog suda u Tuzli pod brojem: U/I-2005/01 od 08. 03. 2002.. godine.

hk

 

Školsko područje  centralne škole obuhvata preko 60% teritorije grada sa naseljima: Centar, Lendići, Javor, Bahići, Pašalići, Malta, Gaj, Varoš, Drafnići, Gornja Lohinja, Mejdanić, Potok  mahala, Čiriš, Seljanuša, Stubo, Riječka, dio Lipe, dio Ritešića i Babići,a u posljednje vrijeme sve više učenika iz Škahovice i Piskavice želi da pohađa nastavu u našoj školi.

Petorazredna područna škola u Babićima obuhvata sve školske obveznike okolnih zaselaka. Udaljena je od centralne škole 4 km i ima 148 učenika.

U okviru JU OŠ ”Hasan Kikić” Gračanica od škoske 1996/97. godine djeluje i Paralelna škola za osnovno muzičko obrazovanje koja se nalazi u  posebnom novoizgrađenom objektu  uz centralnu školu. Škola ima status Paralelne muzičke škole koju pohađa 113 učenika, prije rata škola je djelovala u sastavu Udružene osnovne škole, potom kao JU Osnovna muzička škola Gračanica.

U ovoj školskoj 2015/16. godini škola će imati dva značajna jubileja: 130 godina OŠ „Hasan Kikić“ i 40 godina Paralelne muzičke škole.