default-logo

Paralelna škola za osnovno muzičko obrazovanje

 

Škola je osnovana 1976. godine da bi samostalni rad počela odlukom osnivača SIZ-osnovnog obrazovanja Gračanica 1989. godine. Djelovala je u sastavu RO Udružene osnovne škole i Predškolske ustanove kao i OOUR-a, a od 1989. godine u sastavu škole nalazi se muzička škola Tešanj. Škola prestaje sa radom 1992. godine odlukom Skupštine opštine Gračanica, a ponovni rad započinje JU Prva osnovna škola 1996/87. školske godine. Danas škola radi u sastavu JU OŠ «Hasan Kikić» Gračanica kao Paralelna škola za osnovno muzičko obrazovanje u novo izgrađenom objektu.

muzicka

U školskoj 2006/2007. godini upisani učenici pohađaju pripremnu nastavu, I, II, III, IV, V i VI razreda. Škola ima tri odsjeka i to instrumentalni klavir, harmonika i gitara. Učenici od I do VI razreda osnovne muzičke škole imaju glavni predmet (harmonika, klavir, gitara), solfeđo-teorija, kamerni ansambli i kolektivnu nastavu (hor-orkestar). Pripremno odjeljenje od početka godine ima nastavu solfeđa-teorije i glavnog predmeta (instrument) po jedan čas sedmično.

 

Nastavni predmeti i ostali oblici odgojno obrazovnog programa
– Glavni predmet – instrument
– Solfeđo i teorija
– Skupno muziciranje (kamerni sastav, hor i orkestar)
– Dodatna nastava
– Interna nastava
– Slobodne aktivnosti
– Javni nastupi škole