default-logo
Osnovna škola “Hasan Kikić” Gračanica

111. Gračaničke brigade br.2
75320 Gračanica

e-mail: os.kikic.gracanica@montk.gov.ba

has-ki@bih.net.ba

Direktor: Džemal Zahirović
tel.: 035 703 072

mob.: 062 991 069

Sekretar: tel./fax: 035 700 431

Računovođa: tel. 035 700 432

Područna škola Babići
tel.: 035 784 313